Kontakt

Obchodné meno: Martin Undesser
Miesto podnikania: 92503 Horné Saliby 1081, Slovenská republika
Zapísaná v registri Okresného úradu Galanta, Číslo živnostenského registra: 220-32750
IČO: 51466660
DIČ: 1123856932
IČ DPH: Predávajúci nie je platcom Dane z pridanej hodnoty
Bankový účet: SK1611000000002940053144

Email: info@wantedshop.sk
Tel. č.: +421917062988

Adresa k zasielaniu písomností, reklamácií, odstúpení od zmlúv a.i. je:
Martin Undesser, Hlavná 1081, 925 03 Horné Saliby, Slovenská republika

Ak máte akékolvek otázky alebo požiadavky, kontaktujte nás prostredníctvom tohto formulára.